HAR I SAMME VÆRDIER?

Business coaching

HAR I SAMME VÆRDIER?

Stemmer dine og dine kollegaers personlige værdier overens med værdierne på din arbejdsplads? Virksomhedens værdier er ofte kun ord, man kan læse på en hjemmeside – og ellers i bedste fald har hængende i en skifteramme på væggen.

Vi kender alle udtrykket ”Du er, hvad du spiser”. I relation til virksomhedens værdier kan man sige, at ”Vi er, hvad vi gør og siger”. Og omverdenen i form af samarbejdspartnere og kunder bliver nærmeste tilskuere til vores adfærd og prioriteringer. Værdier, der FORSTÅS i din organisation, er dermed et effektivt værktøj til at styre din og dine kollegaers adfærd i en bestemt retning. Et betydeligt element i en både kort- og langsigtet salgsstrategi.

HVAD SKAL VI VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ?

Værdier skal tilføres liv.

Hvis jeres organisationsværdier ”kun” er ”hjemmeside-værdier”, bør vi puste liv i dem og lade dem komme til udtryk. Den øvelse kræver en målrettet, struktureret og koordineret indsats fra en professionel partner som os for at sikre, at ALLE forstår værdierne ens – topledelsen og medarbejderne. Samtidig skal der skabes enighed omkring, hvordan værdierne skal komme til udtryk i forhold til jeres vigtigste ressource – nemlig jeres kunder.

HVORDAN HJÆLPER VI JER?

Vi tilbyder jer et gennemudviklet forløb, hvor vi med afsæt i jeres værdier og virksomhedens kultur sikrer en fælles forståelse af værdiernes betydning. Med introduktionsforløb, værdispil og opfølgninger sikrer vi, at du og dine kollegaer kan og vil agere i relation til fælles prioriteringer og værdier.

Du får svar på:

  • Har du og dine kollegaer et fælles billede af vores virksomheds værdier?
  • Hvordan sikrer vi, at vi alle forstår værdierne på samme måde?
  • Hvordan kan værdierne komme til udtryk i hverdagen hos dig, dine kollegaer og måske i andre afdelinger?

HELT KONKRET VIL DET TILFØRE JER…

Vores forløb i jeres organisation vil føre til:

En skarp fælles forståelse af virksomhedens værdier

Synlige værdier, som understøtter jeres profil over for kunder og samarbejdspartnere

Implementering af værdierne, så I kan udleve og efterleve dem i dagligdagen

Kontakt os

Hvis du er blevet nysgerrig og vil høre mere. Vi kan tale med dig på både et forpligtende og uforpligtende plan – alt efter, hvor i processen du befinder dig. Og så udarbejder vi også gerne et økonomisk overblik over en markedsoptimeringsløsning