ER I ROBUSTE – OG GLADE?

Business coaching

En robust organisation med fokus på arbejdsglæde er mange penge værd på jeres bundlinje.

Undersøgelser viser, at stress er årsagen til 1-1,5 millioner sygefraværsdage om året i danske virksomheder. Lad os derfor hurtigt blive enige om, at tiltag til forebyggelse og reducering af stress – og dermed sygedage – ganske enkelt er god forretning for jer!

HVAD SKAL VI VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ?

Er du eller dine kollegaer pressede af arbejdsmængde, arbejdsklima, sociale relationer eller private udfordringer, er jeres organisation i risikozone for at ende som stressramt arbejdsplads. I vil helt konkret mærke konsekvenserne af stressramte medarbejdere på denne vis:

 • Langvarig stress påvirker jeres immunforsvar og fører til øget sygefravær
 • Stress nedsætter jeres effektivitet og øger antallet af fejl
 • Stressede kollegaer fører ofte i sidste ende til utilfredse kunder og mindre salg
 • Stress påvirker jeres psykiske arbejdsmiljø, og det dårlige psykiske arbejdsmiljø avler igen stress – også kaldet ”skruen uden ende”!
 • Flygter dine kollegaer fra stress hos jer, resulterer det i dyr rekrutterings- og oplæringsproces af nye kollegaer
 • Et rygte som stressende arbejdsplads vil gøre det svært at tiltrække kvalificeret arbejdskraft – og vil i sidste ende påvirke både din og dine kollegaers indstilling til jeres jobs

HVORDAN HJÆLPER VI JER?

Vi tilbyder jer et gennemudviklet forløb, hvor vi dykker ned i jeres organisation, arbejdsgange, sociale relationer og virksomhedens kultur ved hjælp af introduktionsforløb, workshops, én-til-én sparring og opfølgninger.

Du får svar på:

 • Hvad er stress? Hvad er ikke stress?
 • Hvorfor reagerer du og dine kollegaer forskelligt i pressede situationer?
 • Hvordan du lærer symptomerne at kende?
 • Hvad du kan gøre, når kollegaen er stresset?
 • Hvordan du finder balancen mellem dit arbejde, familie- og privatliv?

HELT KONTRET VIL DET TILFØRE JER…

Vores forløb i jeres organisation vil føre til:

Højere effektivitet i jeres organisation

Øget kundetilfredshed – så I sælger mere!

Højere medarbejdertrivsel som en samlet enhed

Færre antal sygedage hos dig og blandt kollegaerne

Fastholdelse af både dit eget job – og også kollegaerne bliver hos jer

Større effektivitet – øget produktivitet – og direkte positiv afsmitning på jeres bundlinje

Kontakt os

Hvis du er blevet nysgerrig og vil høre mere. Vi kan tale med dig på både et forpligtende og uforpligtende plan – alt efter, hvor i processen du befinder dig. Og så udarbejder vi også gerne et økonomisk overblik over en markedsoptimeringsløsning