KAN I SAMARBEJDE?

Business coaching

KAN I SAMARBEJDE?

Samarbejde handler i bund og grund om at kunne forstå andre og selv blive forstået. Kravene til dine og dine kollegaers kompetencer inden for kommunikation og samarbejde er formentlig høje. Hverdagens arbejdsgange skal være så hurtige og effektive som aldrig før, og samarbejdet skal fungere optimalt for, at tingene glider, og hjulene kører rundt.

I en travl dagligdag med fokus på drift og optimering af processer kan det derfor være en stor fordel at stille skarpt på ”den gode kommunikation” og ”det gode samarbejde” for at sikre dig og dine kollegaer en åben dialog og respekt for hinanden. Ny indsigt i hinandens holdninger og prioriteringer kan være nødvendige for jer, når jeres snak og skriftlig kommunikation skal omsættes til handling i hverdagen.

HVORDAN HJÆLPER VI JER?

Vi tilbyder jer et nøje afstemt forløb, hvor vi med udgangspunkt i jeres organisation, arbejdsgange, sociale relationer og virksomhedens kultur arbejder hen imod en større forståelse og dermed et bedre samarbejde. Vi anvender delelementer som introduktionsforløb, workshops, én-til-én sparring og opfølgninger.

Du og dine kollegaer får svar på:

  • Hvorfor oplever vi samme situation så forskelligt?
  • Hvorfor taler vi ikke altid det samme sprog?
  • Hvordan får vi større forståelse og respekt for hinanden?
  • Hvordan giver og modtager vi feedback med potentiale til udvikling?
  • Hvordan holder vi fokus på ”den gode agenda”?

HELT KONKRET VIL DET TILFØRE JER…

Vores forløb i jeres organisation vil føre til:

Tydeligere kommunikation mellem jer alle

Forståelse for og fra kollegaerne

Større effektivitet, øget produktivitet – samt kr. og øre på bundlinjen

Bedre samarbejde til gavn for jer alle

Højere medarbejdertrivsel når I lærer at tale samme sprog